sobota, 14. februar 2009

PRAVNA UREDITEV VALUTNEGA TRGOVANJA NA FOREXU V SLOVENIJI

Mnogi vlagatelji, ki trgujejo na Forexu se sprašujejo kako je z obdavčitvijo ustvarjenega dobička. V zadnjem času je bilo v Sloveniji veliko govora na to temo tako po raznih forumih kot tudi v člankih v Financah in pojavljale so se različne interpretacije. Predvsem je veliko prahu dvignil julija 2008 sprejet Zakon o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov (ZDDOIFI, Uradni list RS št. 65/2008, v nadaljevanju Zakon), v okvirih katerega lahko razumemo vsako ekonomsko transakcijo pri trgovanju z valutami, ki ustvarja dobiček (ali izgubo) kot odsvojitev izvedenega finančnega inštrumenta. Skladno z Zakonom o dohodnini (ZDoh-2, Uradni list RS št. št. 117/06 in 10/08) to pomeni, da so vsi posamezniki obvezani plačati davek od dobičkov od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov, in sicer tako za tiste, ki imajo vir v Republiki Sloveniji, kot za tiste, ki imajo vir zunaj Republike Slovenije. Posameznik je obdavčen glede na dobiček, ki ga ustvari, pri čemer pa ni pomembno kdaj dviguje ustvarjene zaslužke, temveč kdaj jih je zaslužil. Davek je torej zavezan plačati za ustvarjen dobiček v posameznem letu, ne glede na dejstvo, kdaj kot posameznik s sredstvi dejansko (spet) razpolaga. Napoved naj bi vlagatelj vložil enkrat letno za prejšnje leto in v njej predstavil svoje poslovanje v minulem letu. Dobičke in izgube se lahko na letni ravni seveda pobotajo, če pa posameznik ustvari izgubo davka seveda ne plača. Izgube tudi ni moč prenesti v naslednje leto.

Zakon obdavčuje dobičke, ki jih posameznik – fizična oseba, doseže v posameznem koledarskem letu, in sicer z 20%. Davčno osnovo predstavlja razlika med vrednostjo izvedenega finančnega instrumenta ob odsvojitvi in vrednostjo izvedenega finančnega instrumenta ob pridobitvi. Stopnja davka se zmanjšuje glede na trajanje imetništva izvedenega finančnega instrumenta, in sicer po dopolnjenih:
- petih letih imetništva izvedenega finančnega instrumenta oziroma po petih letih od sklenitve posla: 15%,
- desetih letih imetništva izvedenega finančnega instrumenta oziroma po desetih letih od sklenitve posla: 10%,
- 15 letih imetništva izvedenega finančnega instrumenta oziroma po petnajstih letih od sklenitve posla: 5%.
- posameznik je oproščen davka od dobička doseženega pri odsvojitvi izvedenega finančnega instrumenta po 20 letih od sklenitve posla
- vsi vlagatelji, ki pa bodo imetniki instrumenta manj kot 12 mesecev (v žargonu rečeno bodo "zaprli svojo pozicijo" prej kot v 12 mesecih od sklenitve posla), pa bodo obdavčeni celo z 40-odstotno davčno stopnjo.


Tovrstna »dobrohotna pravna ureditev« je razjezila mnoge poznavalce valutnega trgovanja. Miha Šuligoj v vestniku Finance (september 2008) piše, da so razmere na valutnem trgu podobne potapljanju na vdih. »Večina nas zdrži brez dihanja pod vodo nekaj čez minuto in zelo podobna je tudi statistika trajanja valutnih pozicij individualnih trgovalcev. Več kot 60 odstotkov pozicij se zapre v nekaj minutah, včasih tudi urah, okoli 30 odstotkov v nekaj dneh in okoli deset odstotkov v nekaj tednih. Posameznike, ki držijo posamezen valutni par več mesecev, je za delež v promilih, kaj šele tistih, ki to počno leta«.

Avtor je želel poudariti, da se večina malih vlagateljev poslužuje promptenega valutnega poslovanja in ne terminskih in kombiniranih instrumentov devizne menjave kot so forward posli, futures posli itd (glej Nadler 2004, opis instrumentov deviznega poslovanja). Zato trajanje imetništva izvedenega finančnega instrumenta v primeru trgovanja z valutami na Forexu z vidika fizične osebe sploh ni primeren kriterij.

V istem prispevku Šuligoj svetuje posameznikom, ki trgujejo na Forexu, naj se » izognejo mačehevskemu pristopu države«. Daje celo napotke kako se izogniti obdavčenju, in sicer:
- ustanovite si gospodarsko družbo (d. o. o., d. n. o. in podobno), če gre za večje zneske ali za upravljanje tujega premoženja. Če špekulirate le s svojim premoženjem in nimate velikih absolutnih dobičkov, je primerna tudi ustanovitev S.P.
- omislite si tujega posrednika za svoje trgovanje (posrednika, ki ima sedež zunaj Slovenije in ne pošilja letnih poročil svojih strank davčnim upravam po vsem svetu) in odprite si bančni račun v tujini.
- pri svojem posredniku odprete nov trgovalni račun in prenakažete svoja sredstva. Večinoma je takšna transakcija brezplačna, stari račun (skupaj z njegovim časovnim arhivom) pa se marsikje po mesecu dni avtomatično zbriše. Dejanje tako onemogoči vpogled, kdaj dejansko so dobički nastali, s tem pa se lahko sklicujete na njihov nastanek pred julijem 2008.

V izogib stimuliranju zgoraj omenjenih ukrepov in ob realizaciji, da bo valutno trgovanje malih vlagateljev težko nadzorovati in ugotavljati pravilnosti/nepravilnosti prijavljenih dohodkov, je Davčna Uprava RS ponovno pretehtala veljavno zakonodajo in podala konec novembra 2008 na svojem e-portalu naslednje pojasnilo:

»Upoštevaje opredelitev izvedenih finančnih instrumentov v točkah 4 do 11 drugega odstavka 7. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), se za izvedene finančne instrumente po ZDDOIFI ne štejejo posli promptnega (spot) valutnega trgovanja (tj. posli, ki se takoj izvršijo, poravnava pa se lahko izvrši do nekaj dni kasneje). Navedeno je potrebno upoštevati v primeru trgovanja preko Foreign Exchange Market (FOREX).

Opozoriti je potrebno, da se tak dobiček, če ga fizična oseba dosega v okviru opravljanja dejavnosti iz poglavja III.3. ZDoh-2, obdavčuje kot dohodek iz dejavnosti po določbah ZDoh-2.«


Ker se večina malih vlagateljev pri poslovanju na Forexu poslužuje ravno promptnega valutnega trgovanja, je to zanje seveda dobra novica. Preprosto povedano to namreč pomeni, da dobički ustvarjeni s promptnim (spot) trgovanjem na Forexu niso obdavčeni. V kolikor pa posameznik trguje na Forexu s statusom samostojnega podjetnika, pa je njegov eventualni dobiček obdavčen kot dohodek iz dejavnosti ne glede na to ali gre za promptno trgovanje ali se poslužuje tudi časovno daljših poslov.

Viri:
1) Šuligoj, Miha. 2008. Kako sem odbavčen pri poslovanju z devizami? Vestnik Moje Finance, september 2008.
2) Nadler, Nina. 2004. Analiza deviznega poslovanja v Sloveniji. Diplomsko delo. Ljubljana: Ekonomska fauklteta Univerze v Ljubljani, 2004.
3) Zakon o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov (Uradni list RS št. 65/2008)
4) Zakon o dohodnini (Uradni list RS št. 117/06 in 10/08)
5) Pojasnilo DURS, št. 42153-147/2008, 25. 11. 2008: Pojasnilo v zvezi z izvajanjem Zakona o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov (ZDDOIFI)

1 komentar:

  1. Kaj pomeni da posameznik trguje na Forexu s statusom samostojnega podjetnika?

    OdgovoriIzbriši